Bước 1: Tạo tài khoản tại đây hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Bước 2: Tham khảo bảng giá Dedicated ProxyResidential Proxy. Thanh toán vào tài khoản MB Bank sau:
STK: 198902468
Nguyen Hong Den
MB Bank (Ngân Hàng Quân Đội)
nội dung: [Tên đăng nhập] Thanh Toan Proxy.

Bước 3: Sau khi nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản của bạn tại thueproxy.com và cung cấp gói proxy bạn đã đăng ký.

Bước 4: Để sử dụng được proxies trên máy tính (hoặc VPS/ Server) bạn truy cập vào https://whatismyipaddress.com/ để xem địa chỉ IP của mình, sau đó đăng nhập vào tài khoản của bạn ở web thueproxy.com và thêm địa chỉ IP của bạn vào hệ thống để cấp quyền sử dụng proxy.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ tại đây.