‘PROXY DÂN CƯ – PROXY CÁ NHÂN’

Proxies có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau:

Instagram Proxies

Instagram

Instagram Proxies

Youtube

Instagram Proxies

Twitter

Instagram Proxies

Facebook

Instagram Proxies

Reddit

Instagram Proxies

eBay

Instagram Proxies

Sneaker

Instagram Proxies

Shopify

Instagram Proxies

Craigslist

Instagram Proxies

Amazon

Instagram Proxies

SEO

Instagram Proxies

Ad verification

Scraping Proxies

Scraping

Browser Proxies

Browser Proxies

Google Proxies

Google

Sử dụng đa mục đích
Sử dụng đa mục đích


Proxies được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như: nuôi tài khoản mạng xã hội, tăng lượt xem video, hỗ trợ SEO và thu thập data…

Sử dụng đa mục đích
Kết nối an toàn


Đảm bảo tính riêng tư và bảo mật dữ liệu cho khách hàng sử dụng proxies cá nhân.

Sử dụng đa mục đích
Hỗ trợ 24/7


Hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ khách hàng 24/7 đảm bảo proxies hoạt động ổn định với tốc độ cao.

Proxies Tốc Độ Cao

Tốc độ kết nối của Proxies lên tới 1000 Mbps đảm bảo kết nối nhanh và phù hợp với các phần mềm chạy đa luồng.

Ủy Quyền Tự Động

Khách hàng tự ủy quyền địa chỉ IP nào được sử dụng proxies thông qua mục quản lý IPs của tài khoản.

Băng thông không giới hạn

Bạn được sử dụng băng thông không giới hạn.
Không có chi phí ẩn, không giới hạn băng thông.

PROXY CÁ NHÂN MỸ

IP cố định, tốc độ cao và chỉ một người dùng duy nhất.

Gói 1 tháng

23.000₫/1 proxy(Đặt hàng tối thiểu 5 proxy)

Ủy quyền 2 IP
Nếu nhiều máy tính sử dụng chung một đường truyền internet thì tính là 1 IP

Proxy Cá Nhân Mỹ

Vị trí Mỹ

Không giới hạn băng thông

Tốc độ kết nối cao

Hỗ trợ 24/7

Gói 3 tháng

67.275₫/1 proxy (2.5% Off) (Đặt hàng tối thiểu 5 proxy)

Ủy quyền 2 IP
Nếu nhiều máy tính sử dụng chung một đường truyền internet thì tính là 1 IP

Proxy Cá Nhân Mỹ

Vị trí Mỹ

Không giới hạn băng thông

Tốc độ kết nối cao

Hỗ trợ 24/7

Gói 6 tháng

131.100₫/1 proxy (5% Off)(Đặt hàng tối thiểu 5 proxy)

Ủy quyền 2 IP
Nếu nhiều máy tính sử dụng chung một đường truyền internet thì tính là 1 IP

Proxy Cá Nhân Mỹ

Vị trí Mỹ

Không giới hạn băng thông

Tốc độ kết nối cao

Hỗ trợ 24/7

RESIDENTIAL PROXIES

Residential proxies là các địa chỉ IP được gán cho các vị trí vật lý, thường là các gia đình, cung cấp tính năng ẩn danh và truy cập nội dung bị giới hạn vị trí, giúp bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến và thu thập thông tin trên web.

Gói tùy chọn

125.000₫/90 ngày

125.000₫/1GB

Lưu lượng 1GB

Số lượng IP Không giới hạn

Tài khoản phụ

Tùy chọn quốc gia

Gói 10GB

1.218.750₫/90 ngày (2.5% Off)

121.875₫/1GB

Lưu lượng 10GB

Số lượng IP Không giới hạn

Tài khoản phụ

Tùy chọn quốc gia

Gói 60GB

7.125.000₫/1 proxy (5% Off)

118.750₫/1GB

Lưu lượng 60GB

Số lượng IP Không giới hạn

Tài khoản phụ

Tùy chọn quốc gia

Gói 120GB

13.875.000₫/1 proxy (7.5% Off)

115.625₫/1GB

Lưu lượng 120GB

Số lượng IP Không giới hạn

Tài khoản phụ

Tùy chọn quốc gia

Bạn cần hỗ trợ hay tư vấn thêm vui lòng liên hệ tại đây.