PROXY CÁ NHÂN MỸ

IP cố định, tốc độ cao và chỉ một người dùng duy nhất.

Gói 1 tháng

23.000₫/1 proxy(Đặt hàng tối thiểu 5 proxy)

Ủy quyền 2 IP
Nếu nhiều máy tính sử dụng chung một đường truyền internet thì tính là 1 IP

Proxy Cá Nhân Mỹ

Vị trí Mỹ

Không giới hạn băng thông

Tốc độ kết nối cao

Hỗ trợ 24/7

Gói 3 tháng

67.275₫/1 proxy (2.5% Off) (Đặt hàng tối thiểu 5 proxy)

Ủy quyền 2 IP
Nếu nhiều máy tính sử dụng chung một đường truyền internet thì tính là 1 IP

Proxy Cá Nhân Mỹ

Vị trí Mỹ

Không giới hạn băng thông

Tốc độ kết nối cao

Hỗ trợ 24/7

Gói 6 tháng

131.100₫/1 proxy (5% Off)(Đặt hàng tối thiểu 5 proxy)

Ủy quyền 2 IP
Nếu nhiều máy tính sử dụng chung một đường truyền internet thì tính là 1 IP

Proxy Cá Nhân Mỹ

Vị trí Mỹ

Không giới hạn băng thông

Tốc độ kết nối cao

Hỗ trợ 24/7