RESIDENTIAL PROXIES

Residential proxies là các địa chỉ IP được gán cho các vị trí vật lý, thường là các gia đình, cung cấp tính năng ẩn danh và truy cập nội dung bị giới hạn vị trí, giúp bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến và thu thập thông tin trên web.

Gói tùy chọn

125.000₫/90 ngày

125.000₫/1GB

Lưu lượng 1GB

Số lượng IP Không giới hạn

Tài khoản phụ

Tùy chọn quốc gia

Gói 10GB

1.218.750₫/90 ngày (2.5% Off)

121.875₫/1GB

Lưu lượng 10GB

Số lượng IP Không giới hạn

Tài khoản phụ

Tùy chọn quốc gia

Gói 60GB

7.125.000₫/1 proxy (5% Off)

118.750₫/1GB

Lưu lượng 60GB

Số lượng IP Không giới hạn

Tài khoản phụ

Tùy chọn quốc gia

Gói 120GB

13.875.000₫/1 proxy (7.5% Off)

115.625₫/1GB

Lưu lượng 120GB

Số lượng IP Không giới hạn

Tài khoản phụ

Tùy chọn quốc gia